Prašome atidžiai perskaityti šias naudojimosi sąlygas prieš pradedant naudotis elektronine parduotuve www.noreva.lt.

Pagrindinės sąvokos

 • Noreva.lt – ši svetainė ir elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.noreva.lt.
 • Pardavėjas – UAB „Baltic Pharma“, buveinės adresas Mokyklos g. 21, LT-14148 Bukiškis, Vilniaus raj., juridinio asmens kodas 125126552, PVM mokėtojo kodas LT100001248218.
 • Pirkėjas – bet kuris fizinis ir (ar) juridinis asmuo, kuris užsisako prekių Noreva.lt arba naudojasi kitomis Noreva.lt paslaugomis.
 • Asmens duomenys – Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikia registruodamasis arba užsakydamas prekes Noreva.lt, ir Pirkėjo įsigytų prekių istorija, jei tokiems duomenims tvarkyti taikomi Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos įstatymo reikalavimai.
 • Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.
 • Taisyklės – šios Noreva.lt naudojimosi taisyklės.

Bendrosios nuostatos

 • Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi svetaine ir elektronine parduotuve Noreva.lt sąlygas. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Pirkėjas, užsiregistruodamas ir/arba pateikdamas užsakymą Noreva.lt ir/arba naudodamiesi šioje svetainėje esančia informacija, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.
 • Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Noreva.lt užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
 • Kartu su Pirkėjo pateiktu užsakymu, šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas.
 • Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Noreva.lt, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
 • Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 • Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Noreva.lt veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju visos teisės ir pareigos, numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

Prekių užsakymas

 • Prekių pirkimo ir pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo tos akimirkos, kai Pirkėjas savo elektroninio pašto adresu, nurodytu Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje arba  užsakymo formoje, gauna Pardavėjo pranešimą, kad Pirkėjo pateiktas užsakymas yra gautas.
 • Užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento.

Prekių pristatymas ir atsiėmimas

 • Pirkėjas užsakytas prekes gauna per kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu. Prekės Pirkėjui pristatomos ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pinigų Pardavėjo banko sąskaitos įskaitymo datos. Tikslią prekių pristatymo valandą kurjeris ir Pirkėjas suderina telefonu, kurjeriui paskambinus Pirkėjo nurodytu numeriu.
 • Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą ir atsiimti prekes su kurjeriu suderintu pristatymo laiku. Pirkėjas turi užtikrinti, kad su kurjeriu suderintu prekių pristatymo laiku užsakymo metu pateiktoje prekių pristatymo vietoje prekes atsiimtų pirkėjas arba kitas įgaliotas asmuo. Jeigu prekių pristatymas yra neįmanomas ne dėl Pardavėjo kaltės (pavyzdžiui, Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ir pan.) arba Pirkėjas neatsiima prekių su kurjeriu suderintu laiku, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs gali nutraukti prekių pirkimo ir pardavimo sutartį. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą sumą, išskaitydamas iš tos sumos Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.
 • Pirkėjas, priimdamas įsigytas prekes, prieš pasirašydamas prekių pristatymo dokumentus, privalo apžiūrėti prekės pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Jeigu Pirkėjas pastebėjo prekių trūkumų arba siuntos ir užsakymo neatitikimų, Pirkėjas privalo nepriimti prekių siuntos ir kartu su kurjeriu užpildyti specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame privalo nurodyti rastus pažeidimus ir informuoti apie juos Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytu telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu. Jei Pirkėjas prekių pristatymo dokumentus patvirtina be pastabų, laikoma, kad prekės jam pristatytos nepažeistoje prekių siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka užsakymą bei pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas.
 • Jei Pirkėjo prekių krepšelyje yra bent viena prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo elektroninio pirkimo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu prekių pristatymo terminu, jis gali atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 dienų nuo užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį užsakymą sumokėtą sumą.
 • Šiame skyriuje numatytais atvejais grąžinamas Pirkėjui sumas Pardavėjas perveda į Pirkėjo nurodytą mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už užsakymą.

Prekių kaina ir atsiskaitymas už prekes

 • Prekių kainos Noreva.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su priskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti tik oficialia Lietuvos Respublikos valiuta – eurais. Prekėms taikoma užsakymo patvirtinimo metu galiojusi prekių kaina.
 • Už prekių pristatymo per kurjerį paslaugą taikomi prekių užsakymo pateikimo metu galiojantys įkainiai, nurodyti Noreva.lt skiltyje „Prekių pristatymas“. Prekių pristatymo kaina taikoma visam užsakytam prekių krepšeliui ir atskiroms prekėms nedalijama.
 • Pirkėjas gali apmokėti už prekes per PaySera sistemą. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti išankstiniu banko pavedimu ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo užsakymo pateikimo Noreva.lt momento. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai mokėtina suma įskaitoma į Pardavėjo sąskaitą banke.

Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

 • Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui kokybiškų kosmetikos gaminių. Taip pat Pirkėjas neturi teisės grąžinti prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų prekės prarado prekinę išvaizdą.
 • Prekės laikomos nekokybiškomis, jei pasibaigęs prekių galiojimo terminas, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui yra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės yra pažeistos mechaniškai, pažeistos jų pakuotės ar yra kitų prekių kokybės trūkumų.
 • Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui Noreva.lt užsakytas arba nusipirktas tas prekes, jeigu jos gautos nekokybiškos. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas apie prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą turi ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją apie sutarties atsisakymą jo elektroninio pašto adresu i Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ir perduoti Pardavėjui prekes kartu su prekių pirkimo dokumentu bei kitais priklausančiais dokumentais.
 • Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • Taisyklėse nustatytais prekių grąžinimo atvejais už prekes sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo už prekes banko sąskaitą.
 • Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes, grąžinimo sąlygos derinamos individualiai, Pirkėjui kreipiantis į Pardavėją elektroninio pašto adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba tel. +370 68 333 097.

Pirkėjo asmens duomenų tvarkymas

 • Pirkėjas, užsiregistruodamas Noreva.lt, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros administravimo bei tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros administravimo tikslais yra tvarkomi visi Pirkėjo Asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikia Pardavėjui naudodamasis Noreva.lt, taip pat duomenys apie prekių užsakymą ir (arba) įsigijimą, užsisakytų (įsigytų) prekių istorija. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkoma tik tiek Asmens duomenų, kurie leidžia suformuoti specialų pasiūlymą, skirtą tik Pirkėjui arba tam tikrai Pirkėjų grupei, identifikuoti Pirkėjui ir pateikti jam tiesioginės rinkodaros pranešimus, įskaitant Pirkėjo gimimo datą ir lytį, jeigu tokius Asmens duomenis Pirkėjas pateikia.
 • Pirkėjo pateiktus Asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, nebent Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tai padaryti.
 • Pirkėjas bet kada turi teisę susipažinti su tvarkomais jo Asmens duomenimis, juos ištaisyti, kreiptis į Pardavėją dėl tvarkomų Asmens duomenų ir (arba) pateikti prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimo.
 • Pirkėjas turi teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros tikslais siunčiamų pranešimų, paspaudęs pranešimuose esančią nuorodą „atsisakyti naujienų prenumeratos“.
 • Pirkėjui pateikus prašymą nutraukti jo Asmens duomenų tvarkymą, Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyra yra panaikinama.

Registracija elektroninėje parduotuvėje Noreva.lt

 • Noreva.lt lankytojas turi galimybę užsiregistruoti Noreva.lt ir susikurti savo asmeninę elektroninio pirkimo paskyrą. Tam registracijos lauke jis turi suvesti savo elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį.
 • Pirkėjas įsipareigoja prisijungimo prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros slaptažodį saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Noreva.lt atliekami prisijungus prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros, bei dėl to kylančius padarinius. Jei Noreva.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Noreva.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
 • Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Pardavėją telefonu +370 68 333 097 arba e.paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .
 • Pirkėjas atsako už tai, kad Noreva.lt pateikti Pirkėjo duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo Noreva.lt pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis Noreva.lt Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų Asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.
 • Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo paskyroje nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar ištrinti.
 • Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninis pašto adresas ir telefono numeris būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją elektroninio pašto adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
 • Naudojantis el. bankininkyste Pirkėjas pinigus perveda į Svetainės atsiskaitomąją sąskaitą, tad atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

Slapukų naudojimas

 • Elektroninėje parduotuvėje Noreva.lt yra naudojami slapukai. Slapukas yra mažas tekstinis failas, kurį Jūsų aplankyta svetainė išsaugo Jūsų kietajame diske. Tekstinis failas talpina savyje informaciją ir, greta kitų dalykų, yra naudojamas lankytojo naudojimosi atitinkamu svetaine palaikymui.
 • Jei Jūs nesutinkate priimti slapukų, Jūs galite pakeisti Jūsų naršyklės (Internet Explorer, Netscape ir kt.) apsaugos nustatymus. Jūs galite pasirinkti neleisti naudoti ilgalaikių slapukų be jokios įtakos svetainės funkcionalumui.
 • Daugiau informacijos apie slapukus ir jų veikimo principus galite rasti internete hwww.allaboutcookies.org

Naudojimosi Noreva.lt apribojimai

 • Noreva.lt esanti informacija yra paimta iš šaltinių, kuriuos Pardavėjas laiko patikimais. Pardavėjas neduoda nei aiškiai išreikštų, nei numanomų garantijų ar patvirtinimų, jog informacija, pateikiama šiame arba per Noreva.lt yra tiksli, išsami ar atnaujinta. Informacija, esanti Noreva.lt, gali būti pakeista arba pašalinta iš jos be išankstinio įspėjimo.
 • Pardavėjas neteikia patvirtinimų ar garantijų, kad ši svetainė ir/ar paslaugos, teikiamos per Noreva.lt, funkcionuoja be klaidų ar pertrūkių.

Autorių teisės ir prekių ženklai

 • Pardavėjas ir, jei aiškiai pabrėžta, tretieji asmenys išsaugo nuosavybę, autorių teises © ir visas kitas nematerialines teises į Noreva.lt. Visos teises yra saugomos visose šalyse. Viso svetainės turinio ar jos dalies publikavimas, atgaminimas, perleidimas ar saugojimas yra draudžiamas, išskyrus atvejus, kai savininkas, autorių teisių ar kitų nematerialinių teisių turėtojas suteikia leidimą tokiam veiksmui. Draudimas netaikomas saugojimui kompiuteryje ar spausdinimui, jei tai daroma išskirtinai tik asmeniniam naudojimui. Turinys gali būti cituojamas, laikantis galiojančių autorių teises reglamentuojančių įstatymų. Kai turinys cituojamas, privalo būti nurodomas šaltinis. Noreva.lt esanti informacija negali būti atgaminama, publikuojama ar platinama be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo.

Baigiamosios nuostatos

 • Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 • Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.
 • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
 • Pirkėjas pageidaudamas pareikšti savo nuomonę, pateikti skundą ar atsiliepimą, gali kreiptis į Pardavėją Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba telefonu +370 68 333 097, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.